مدیر عملیات سازمان اطلاعات ملی عراق تأکید کرد، رسانه‌های عربستان و قطر از اقدامات گروه تروریستی " داعش " تحت عنوان " قیام عشایر " سخن می گویند.

"قاسم عطا" گفت: شبکه‌های العربیه عربستان و الجزیره قطر به گونه‌ای از اقدامات گروه "داعش" سخن می گویند که گویا این اقدامات "قیام عشایر" است. وی افزود: این دو شبکه، ارتش عراق را "ارتش مالکی" می‌نامند. قاسم عطا ادامه داد: "چرا این دو شبکه ارتش سعودی را ارتش ملک عبدالله نمی نامند." مدیر عملیات سازمان اطلاعات ملی عراق درباره مقدمات برگزاری نخستین کنفرانس مبارزه با تروریسم در بغداد، به خبرنگاران گفت: همه می‌دانند که العربیه شبکه ای سعودی و الجزیره قطری است. قاسم عطا اظهار داشت: با وجود این که الجزیره و العربیه عناصر داعش را مجاهدین و انقلابی می نامند، ما از این دو شبکه برای حضور در کنفرانس مبارزه با تروریسم دعوت کردیم. قاسم عطا تأکید کرد: اکنون در عراق همه عراقی‌ها با یاری نهادهای مبارزه با تروریسم و امنیتی و عشایر، در حال جنگ با داعشی‌ها هستند.