رئیس جمهور سوریه با اشاره به هدف حامیان تروریسم برای تضعیف این کشور، تأکید کرد که چالشهای پس از بحران خطرناکتر از چالشهایی است که هنگام بحران وجود دارد.
[divide]
" بشار اسد " گفت: حمایت از تروریسم برای تبدیل سوریه به کشوری ضعیف همچنان ادامه دارد؛ ولی دولت سوریه همزمان با اجرای برنامه آشتی ملی، سرکوب گروه های تروریستی را ادامه می دهد. اسد دیروز در نشستی حزبی گفت: همکاری احزاب با یکدیگر برای بهبود اوضاع داخلی ضروری است، و دولت نیز در همین راستا درپی تقویت روابط خود با کشورهای دوست مانند ایران، روسیه و چین است. رئیس جمهور سوریه در بخش دیگری از اظهاراتش، خاطرنشان کرد: مردم سوریه اکنون بیش از پیش، ابعاد توطئه دشمنان و مسائل سیاسی را درک می کنند. بشار اسد گفت: چالشها و معضلاتِ پس از بحران خطرناک تر از هنگام بحران خواهد بود، و یکی از خطرناک ترین معضلات افراطی گری و فعالیت مزدوران است. " ولید معلم " وزیر خارجه سوریه نیز چهارشنبه گذشته با تأکید بر لزوم پیگیری برنامه آشتی ملی، اعلام کرد که آشتی ملی نقش مهمی در کاهش قتل عام مردم دارد.