گزارش سالیانه سازمان " دفاع از حقوق مسلمانان در بلژیک " بر افزایش پدیده اسلام ستیزی در مقایسه با سالیان گذشته تاکید و اعلام کرد که ۷۰ درصد قربانیان پدیده اسلام ستیزی در این کشور زنان مسلمان هستند.
بر اساس شکایت قربانیان به نهادهای قضایی و مرکز فرصتهای برابر و همچنین گزارش سازمان حقوق مسلمانان بلژیک، زنان مسلمان به دلیل داشتن حجاب اسلامی حدود ۷۰.۵درصد بیشتر در معرض تبعیض نژادی و اسلام ستیزی قرار دارند. این گزارش حاکی است، اقدامات مربوط به اسلام ستیزی، از نمادهای بصری اسلامی تجاوز کرده و ۹۶ درصد قربانیان، بلژیکی های مهاجر یا کسانی هستند که اسلام آورده اند. " مرتضی تیامی " عضو سازمان حقوق مسلمانان بلژیک با بیان اینکه بیشتر قربانیان اسلام ستیزی، زنان بلژیکی هستند گفت: نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد در گزارش خود وضعیت زنان باحجاب بلژیک را در زمینه برخورداری از آزادی مذهبی بسیار نامناسب توصیف کرده اند. نسل جوان مسلمان بلژیک ۴۷ درصد از قربانیان یعنی نیمی از جمعیت را تشکیل می دهد که کودکان و دختران و پسران جوان رده سنی ۱۲ تا ۱۷ ساله را نیز شامل می شود. این گزارش حاکی است اقداماتی که در این کشور علیه اسلام و مسلمانان می شود، تاثیرات منفی بر اشتغال و فرصتهای شغلی مسلمانان می گذارد. یک شهروند مسلمان بلژیکی ترک تبار نیز وضعیت را بسیار دشوار توصیف و تاکید کرد که فرصتهای شغلی مسلمانان بلژیک هر روز رو به کاهش است. این گزارش حاکی است که از هر ۱۰ نفر قربانی تبعیض نژادی، فقط دو نفر یا کمتر به نهادهای ویژه شکایت می کنند و سه نفر از ده نفر اعتقاد دارند نهادهای قضایی عادلانه با آنان برخورد نخواهد کرد. سازمان " دفاع از حقوق مسلمانان در بلژیک " در گزارش سالیانه خود، از مقامات بلژیکی خواست هر چه زودتر تدابیری اتخاذ کرده و به صراحت اعلام کنند که اسلام ستیزی، نژاد پرستی آشکار ضد مسلمانان است.