صدیق صدیقی؛ سخنگوی وزارت داخله افغانستان می‌ گوید که پلیس افغانستان باید در انتخابات بی‌طرف باشد و با کسانی که برخلاف این اصل عمل می‌ کنند، برخورد جدی صورت می ‌گیرد.
به گفته ایشان شکایات در مورد ۱۲ مقام محلی پلیس افغانستان مبنی بر حضور در مبارزات انتخاباتی به آنها رسیده که اتهام هشت تن آنها براساس اسناد و شواهد ثابت شده است. وی افزود که این افراد اکنون از وظیفه‌ شان برکنار شد‌ه ‌اند : • فرمانده پلیس ولسوالی مقر ولایت بادغیس • فرمانده قطعه معادن ولایت بامیان • فرمانده واحد نظامی ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ • افسر فرماندهی پولیس ولسوالی شورتپه ولایت بلخ • فرمانده پلیس ولسوالی یوسف خیل پکتیکا • فرمانده پلیس محلی ولسوالی درقد ولایت تخار • مدیر ترافیک ولایت دایکندی • فرمانده پلیس ولسوالی انجیل ولایت هرات برکناری این تعداد از فرماندهان پلیس افغانستان، نگرانی ها در زمینه سلامت انتخابات پیش روی این کشور را کاهش نخواهد داد؛ زیرا به باور کارشناسان با این رویداد، اکنون کسانی که تصور می کنند تقلب همچنان یکی از جدی ترین تهدیدها در برابر انتخابات آینده است می گویند این تصور همچنان به قوت خود باقی است و نشانه عینی آن نیز دخالت مقام های برکنارشده پلیس در این روند است و بدتر از آن اینکه از دید آنها کسانی دست به تقلب خواهند زد که در راس امور قرار دارند و گلوگاه های اجرایی و امنیتی خاصی را در اختیار خود دارند. در انتخابات گذشته افغانستان نیز در موارد فراوانی مشاهده شد که نه تنها مقام های امنیتی محلی؛ بلکه حتی کارمندان کمیسیون انتخابات، خود در سازمان دهی تقلب های انتخاباتی دست داشتند و به سود نامزدهای خاصی دست به تقلب و جمع آوری آرا می زدند. این رویداد هم در انتخابات ریاست جمهوری و هم در انتخابات پارلمانی قابل مشاهده بود و شاید یکی از دلایل دشواری مبارزه با تقلب نیز همین امر بود؛ زیرا کسانی که خود باید در برابر تقلب می ایستادند و از آن به منظور اجرا و اعمال قانون، جلوگیری می کردند خود آغشته به فساد و تقلب بودند و این مساله، کار را بر کسانی که در پی برگزاری یک انتخابات شفاف و سالم بودند دشوارتر کرده بود. در انتخابات پیش رو نیز که حساسیت بیشتری نسبت به آن وجود دارد و همه طرف ها تصور می کنند یکی از سرنوشت سازترین انتخابات ها در تاریخ افغانستان به حساب می آید، مساله تقلب هم اهمیت بیشتری پیدا کرده است. برکناری مقام های محلی پلیس از سوی وزارت داخله افغانستان اگرچه بنفسه اقدامی درست و مثبت است؛ اما از دید منتقدان این مساله جدیت نگرانی ها در زمینه احتمال تقلب از سوی نیروهای امنیتی و کارمندان انتخاباتی را مضاعف می سازد. نیروهای امنیتی از یکسو نمی توانند در انتخابات بی طرف باشند و به هیچ فرد یا نامزد خاصی علاقمند نباشند، از جانب دیگر آنها باید از حق شهروندی خود در زمینه رای دادن به فرد مورد نظر خود استفاده کنند، آنها همچنین، از قدرت اجرایی و نیروی تفنگ هم برخوردار اند؛ بنابراین در این میان یک نیروی نظارتی قدرتمند باید وجود داشته باشد؛ تا مانع از اعمال این نیروی مشروع در مسیر نامشروع شود. نیروهای امنیتی و کارمندان انتخاباتی افغانستان مسئولیت سنگین و حساسی دارند؛ تا از آرای مردم این کشور در انتخابات سرنوشت ساز پیش رو به خوبی صیانت و محافظت نمایند؛ بنابراین، قدرت نظارتی دولت، کمیسیون انتخابات، نامزدهای ریاست جمهوری، رسانه ها و نهادهای مدنی بر این نیروها باید به اندازه ای باشد که آنها را از ارتکاب هرگونه خطا، تخلف و تقلب در روند انتخابات بازدارد؛ در غیر آن، هیچ اطمینانی وجود ندارد که نگرانی های موجود در زمینه شفافیت انتخابات آینده، تحقق عملی پیدا نکرده و در نتیجه آن، آرای مردم افغانستان که با وجود خطرات شدید امنیتی و ریسک های پرهزینه به پای صندوق های رای حضور می یابند؛ تا آینده کشور شان را خود رقم بزنند، مورد دستبرد و خیانت قرار نگیرد.