همایش بین‌المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی ۱۱ و ۱۲ مارس در تهران برگزار می‌شود.
تبیین و ترویج گفتمان حضرت امام خمینی(ره) و حضرت آیت الله خامنه ای در تحول هندسه‌ای قدرت جهانی و الزامات تحقق آن، نقش دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه دنیای اسلامی در تحول هندسه‌ای قدرت جهانی، آسیب‌شناسی حرکت بیداری اسلامی در فرآیند تحول هندسه‌ای قدرت جهانی و تبیین نظریه‌ها، الگوها و راهبردهای مدیریت دوره گذار و پیچ تاریخی ازمهمترین اهداف همایش بین‌المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی است. محورهای این همایش نیز بدین شرح اعلام شد: - ماهیت، ساختار، روندها و کنش بازیگران تاثیرگذار بر تحول هندسه‌ای قدرت جهانی - بازخوانی معماری هندسه‌ای قدرت جهانی براساس مبانی و ارزش‌های اسلامی - آثار افول مکاتب غربی در تحول هندسه‌ای قدرت - سیر تطور نظریه‌های تحول قدرت در نظام بین‌الملل - کاربست تحولات در شکل‌گیری منظومه‌های نوظهور قدرت علی‌اکبر ولایتی ، مشاور حضرت آیت الله خامنه ای در امور بین الملل ، ریاست شورای سیاستگذاری این همایش را برعهده دارد.