مقام های امنیتی افغانستان از فرار ۱۲ نفر از طالبان با ساخت اسناد جعلی از زندان قندهار خبر دادند.
این زندانیان طالب در جمع 18 زندانی دیگر که حکم آزادیشان را گرفته بودند یکجا از زندان فرار کرده اند. ضیا درانی، سخنگوی نیرو های امنیتی ولایت قندهار فرار این زندانیان را تایید کرده است، مسئولین امنیت ملی قندهار گفته اند که اسامی 12 تن اشتباها در مکتوب رهایی نوشته شده است. از سویی هم سخنگوی نیرو های امنیتی ولایت قندهار از تشکیل کمیسیونی متشکل از مقامات ولایت قندهار و نیروهای امنیه جهت بررسی این قضیه ایجاد شده است . گفته می شود این زندانیان به دلیل جرم های سیاسی در این ولایت زندانی شده بودند .