رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس جمهوری اسلامی ایران گفت: اگر پاکستان نتواند تروریست‌ ها را کنترل کند، مستقیماً وارد می‌شویم و اگر لازم باشد، هماهنگ می‌کنیم و آن ها را در داخل خاک پاکستان تعقیب می‌کنیم.
امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی ایران در مجلس این کشور ، با اشاره به تهدیدات مرزهای ایران از سوی تروریست‌های داخل خاک پاکستان، گفت: از وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران خواستیم این موضوع را با جدیت پیگیری کند و اجازه ندهد مزدوران استکبار و صهیونیست‌ها، مرزهای‌مان را ناامن کنند. وی با بیان اینکه منتظر گزارش وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران هستیم، تصریح کرد: القاعده در پاکستان فعالیت می‌کند و باعث ناامنی این کشور شده است؛ بنابراین ما باید کاری کنیم که در مرزهای خود امنیت 100 درصدی داشته باشیم. ایشان خاطرنشان کرد: عصبانیت ایادی کفر و استکبار از قدرت جمهوری اسلامی ایران و از قدرت روزافزای نظام اسلامی در ایران است و این تروریست‌ها از این ناراحت هستند که دیگر آمریکا جایگاه خود را در منطقه از دست داده است. خجسته با بیان اینکه از دولت پاکستان انتظار داریم که قدرتمندتر وارد میدان شود، تاکید کرد: اگر دولت پاکستان تاخیر داشته باشد و نتواند این موضوع را مدیریت کند، خودمان به صورت مستقیم وارد می‌شویم و مسئله را مدیریت و تعیین تکلیف می‌کنیم. وی تصریح کرد: قبلاً هم این موضوع را اعلام کرده بودیم که اگر پاکستان نتواند کنترل کند، مستقیماً وارد می‌شویم و اگر لازم باشد، هماهنگ می‌کنیم و تروریست‌ها را در داخل خاک پاکستان تعقیب می‌کنیم. رئیس کمیسیون شوراها همچنین اظهار داشت: ما نمی‌توانیم با اشرار مدارا کنیم و بنشینیم آنها در مرزهای ما شرارت و ایجاد ناامنی کنند؛ اگر پاکستان نتواند این اشرار و تروریست‌ها را جمع کند، مشخص می‌شود که در کنترل آنها ضعف دارد، در آن صورت ما با قدرت وارد می‌شویم و تکلیف تروریست‌ها را مشخص می‌کنیم. خجسته در پایان تاکید کرد: نه تنها در مرز ایران با پاکستان، بلکه هر مرزی که تروریست‌ها بخواهند ایجاد ناامنی کنند، محکم وارد می‌شویم.