جمهوریخواهان سنا قصد دارند با اعمال فشار بر رهبر اکثریت سنای آمریکا وی را برای رای گیری درباره لایجه اعمال تحریم های جدیدعلیه ایران متقاعد کنند.
به گزارش پلیتیکو، باب منندز و مارک کرک دو سناتور جمهوری خواه آمریکا که نقش مهمی در تدوین تحریم های اقتصادی و تجاری بر ضد ایران دارند، از جمهوری خواهان خواسته اند تا با افزایش فشار بر هری رید رهبر اکثریت سنا رای گیری در خصوص طرح تحریم های ایران را انجام دهد. رای گیری در خصوص تحریم های جدید ایران بارها به تاخیر افتاده است. میچ مک کونل رهبر اقلیت سنا روز گذشته در جمع خبرنگاران تاکید کرد، اکنون ماه ها است که برای برگزاری نشست در خصوص طرح پیشنهادی کرک و منندز برای اعمال تحریم جدید بر ضد ایران تلاش می کنیم. ما در این خصوص مذاکرات زیادی خواهیم داشت که چرا باید قانون جدید تحریم های ایران را دنبال کنیم و چرا مجبوریم در خصوص آن رای گیری کنیم چرا که در این مساله در شرایط بسیار حساسی مطرح شده است. بر اساس این گزارش قانون تحریم های جدید  ایران به شرطی اعمال و اجرایی خواهد شد که ایران در عمل به مفاد توافق هسته ای موقت با قدرت های جهانی ناکام شود و یا از ادامه مذاکرات با مذاکره کنندگان بین المللی در خصوص محدود کردن برنامه هسته ای خود در ازای لغو بخشی از تحریم ها منصرف شود. جمهوری خواهان طی ماه های گذشته در کسب آرای لازم برای ارائه طرح اعمال تحریم های جدید بر ضد ایران ناکام بوده اند. رید در جمع خبرنگاران گفت، وی قصد دارد روند اصلاحی طرح تحریم های ایران را آغاز کند که این طرح شامل اصلاحات مناسبی خواهد بود. وی افزود، این طرحی است که باید از سوی دو حزب باشد. نباید تعصب حزبی در خصوص این مساله وجود داشته باشد و این بسیار بد است که جمهوری خواهان بخواهند این مساله را به یک قضیه حزبی تبدیل کنند. در حالی که پیش از این تعدادی از نمایندگان دموکرات سنا حمایت خود را از اعمال تحریم های جدید بر ضد ایران اعلام کرده بودند ولی پس از هشدار دولت اوباما در این خصوص که اعمال تحریم های جدید موجب خدشه دار شدن روند مذاکرات سیاسی با ایران خواهد شد دموکرات ها نیز حمایت خود را از انجام رای گیری فوری پس گرفته اند. کمیته روابط عمومی آمریکا اسرائیل موسوم به آیپک نیز اعلام کرده است که اکنون زمان مناسبی برای رای گیری در خصوص تحریم های جدید ایران نیست.