موساد، سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی، فعالیت خود در اوکراین را گسترش داد.
به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، رسانه‌های اوکراین پیش از این از دست داشتن موساد ،سازمان جاسوسی  رژیم صهیونیستی، در حوادث اخیر این کشور خبر داده بودند. "سالم حنون" پژوهشگر سیاسی در اوکراین گفت:«خبرهایی درباره حضور افسران اسرائیلی در کیف منتشر شده است. این افسران اسرائیلی به معترضان در کی یف به ویژه افراد مسلح که معروف به راستگرایان افراطی هستند کمک می کنند.» یکی از ثروتمندان یهودی هم کمک مالی هنگفتی به معترضان در کی یف کرده است. دویست هزار یهودی در اوکراین زندگی می کنند که بسیاری از آنها صاحبان شرکت های بزرگ در این کشور هستند. "ناتان شرانسکی" رئیس آژانس یهودیان هم از ارسال کمک های فوری برای اوکراین خبر داد روزنامه اسرائیلی معاریو از درخواست کمک یهودیان اوکراین از این رژیم خبر داده بود.