دولت انگلیس در تلاشی دیگر برای مسلح کردن تروریست‌هایی که با دولت مردمی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می‌جنگند، سندی بحثبرانگیز به اتحادیه اروپا ارائه داده است.
دولت انگلیس از دو سال قبل تا کنون برای سرنگونی دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که از حمایت گسترده مردمی برخوردار است، نا امیدانه در تلاش بوده است. زمانی که تروریست‌های مورد حمایت خارجیان و مزدورانی که برخی از کشورهای منطقه از جمله عربستان و قطر و ترکیه از آن‌ها حمایت می‌کنند، درخواست صلح آمیز برای تغییر در سوریه را ربودند. ‌های ناامیدانه ائتلاف دولت‌های غربی و تروریست‌های وابسته به القاعده برای اشغال سوریه برای جلب رضایت رژیم صهیونیستی اسرائیل و متحدان منطقه‌ای این رژیم تا کنون هیچ نتیجه‌ای در بر نداشته است. به همین دلیل، انگلیس و امریکا به بهانه کمک به شورشیان در سوریه با هدف آن چه که از آن به به عنوان پایان دادن به خونریزی در این کشور نام می‌برند ، به منظور ارسال تسلیحات برای شورشیان سرگرم توطئه چینی هستند. خونریزی که آن‌ها خود در سوریه به راه انداخته و از آن حمایت می‌کنند. دولت انگلیس مدعی است، با لغو تحریم‌های تسلیحاتی علیه شورشیان در سوریه آن‌ها قادر خواهند بود تا دولت سوریه را به نشستن به پای میز مذاکره از طریق راه حلی سیاسی وادار سازند. این درحالی است که دولت سوریه از همان آغاز شروع درگیری خواهان مذاکره و آشتی ملی بوده وهمواره مداخله خارجیان در امور داخلی این کشور را رد کرده است. با این حال ، در سندی که دولت انگلیس به اتحادیه اروپا ارائه کرده، دو گزینه برای تغییر وضعیت فعلی در سوریه ترسیم شده است. اولین گزینه که دولت انگلیس قویا از آن حمایت می‌کند، لغو کامل تحریم‌های تسلیحاتی علیه شورشیان در سوریه را خواستار است . این درحالی است که دومین گزینه سند پیشنهادی انگلیس، خواهان حذف واژه‌های «غیرکشنده» از فهرست استثنائات تحریم است، اقدامی که در صورت موافقت راه را برای ارسال تسلیحات برای تروریست‌ها هموار می‌کند. فرانسه نیز هم‌صدا با انگلیس بر این باور است که زمان تغییر تحریم‌ها فرا رسیده است اما دیگر کشورهای اروپایی از این که تسهیل در روند تحریم‌ها به دامن زدن به این مناقشه بیانجامد، نگرانند.