منابع خبری اعلام کردند که رئیس‌جمهور برکنار شده مصر که برای حضور در دومین جلسه رسیدگی به پرونده‌اش به اتهام فرار از زندان وادی‌النطرون، در دادگاه جنایی قاهره حضور یافته است، خود را همچنان رئیس‌جمهور قانونی مصر دانست.
به گزارش صدی‌البلد، «محمد مرسی» رئیس‌جمهور برکنار شده مصر که برای حضور در دومین جلسه رسیدگی به پرونده‌اش به اتهام فرار از زندان "وادی‌النطرون" در دادگاه جنایی قاهره حضور یافته است، گفت: من دکتر محمد مرسی رئیس جمهور مصر هستم. در این بین رهبران اخوان‌ حاضر در این دادگاه اقدام به هلهله و تشویق برای وی کردند. از سوی دیگر مرسی از درون قفس شیشه‌ای فریاد زد که محاکمه من باطل است و دکتر سلیم العوا  از من دفاع خواهد کرد. رئیس‌جمهور برکنار شده مصر همچنین گفت: امکان ندارد که من بشنوم و بگویم که من نمی‌شنوم. لازم به ذکر است که دومین جلسه رسیدگی به پرونده محمد مرسی رئیس‌جمهور برکنار شده مصر و 131 تن دیگر از رهبران و اعضای اخوان‌المسلمین، جنبش حماس، و حزب الله هم‌اکنون در دادگاه جنایی قاهره واقع در آکادمی پلیس این شهر در حال برگزاری است. سلیم العوا ریاست هیات دفاع از مرسی را بر عهده دارد.