تحلیلگر کانال ۱۰ رژیم صهیونیستی تأکید کرد، ایرانی‌ها از آمریکا نمی‌ترسند و این کشور را ضعیف می‌دانند.
" تسفی یحزکیلی " به مجری کانال ۱۰ رژیم صهیونیستی گفت: " صحیح است که به نظر می‌آید ما اکنون صدای جنگ را می‌شنویم.. ولی چنین جنگی صورت نخواهد گرفت. همه چیز طبق روال در حال انجام است. " وی افزود: " ولی باید بفهمیم که ماجرا از چه قرار است؛ مذاکرات در ژنو ادامه دارد. از نظر ایرانیها آمریکا ضعیف است، زیرا اگر قوی بود حمله می‌کرد. " یحزکیلی خاطرنشان کرد: " آمریکا ضعیف است به همین دلیل وارد توافق شد. این مسأله از نظر ایرانی‌ها به این معنا است که حتی اگر آمریکا را تهدید کنند موفق می‌شوند که نشان دهند چه کسی رئیس است. " این تحلیلگر صهیونیست در پاسخ به سئوال مجری برنامه مبنی بر اینکه آیا ایرانی‌ها نمی ترسند که با این روش دستاوردهای کنونی از بین برود، اظهار داشت: " کاملا برعکس.. مسأله این است که آنها نمی‌ترسند، اگر می‌ترسیدند آمریکایی‌ها را به چالش نمی‌کشیدند. این گامی برای به چالش کشیدن است. حال به پاسخ تأخیر کاخ سفید در پاسخ گویی نگاه کنید. باید بفهمیم که ایرانی‌ها می‌دانند که آمریکا ضعیف است به همین دلیل به خود اجازه می‌دهند که اینگونه رفتار کنند. این مرحله دوم توافقنامه است. در خاورمیانه اینگونه صحبت می‌کنند. "