شورای امنیت ملی افغانستان به رهبری حامد کرزی، از صدور بیانیه صلح گروه طالبان استقبال کرده است.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان با انتشار خبری اعلام کرد که اعضای شورای امنیت ملی این کشور از صدور پیام اخیر طالبان که پیشتر به منظور حمایت از تمام جریانات صلح دایمی در این کشور منتشر کرده بود، استقبال کرده است . براساس خبر، بیانیه اخیر طالبان در نشست شورای امنیت ملی افغانستان وسیله‌ ارزنده و موثر برای ختم بحران کنونی در این کشور عنوان شده است.