سلیم ادریس رئیس ستاد مشترک گروه موسوم به ارتش آزاد برکنار شد.
به گزارشمسلم پرس به نقل از خبرگزاری فرانسه:شورای عالی نظامی ارتش آزاد "سرلشگر سلیم ادریس" را از ریاست ستاد مشترک گروه موسوم به ارتش آزاد برکنار کرد. پس از برکناری سلیم ادریس، " عبد الله بشیر" به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش آزاد و جانشین وی معرفی شد.