وزیر امور خارجه انگلیس تاکید کرد، رئیس جمهور سوریه قصد ندارد که از مقام خود کناره گیری کند. "ویلیام هیگ" امروز در سخنانی تاکید کرد:واضح است که "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه قصد کناره‌گیری از قدرت را ندارد و افزود:انگلیس از مخالفان سوریه حمایت عملی خواهد کرد. وزیر امور خارجه انگلیس گفت:صدها تن از شهروندان انگلیسی و دیگر کشورهای غربی برای جنگ با دولت بشار اسد عزم سوریه شده اند،  که این امر نگرانی بزرگی برای خواهد بود.