دادگاه محاکمه رئیس جمهوری مخلوع مصر به دلیل اعتراض هیئت دفاع و خروج آنها از دادگاه ناتمام ماند.
به گزارش پایگاه خبری "سی ان ان"؛ دادگاه ویژه رسیدگی به اتهامات محمد مرسی رئیس جمهوری مخلوع مصر و 33 تن از متهمان دیگر که همگی از رهبران جماعت اخوان المسلمین مصر بودند به دلیل اعتراض هیئت دفاع و خروج انها از دادگاه نمیه کاره پایان یافت. گفتنی است در جلسه امروز دادگاه محاکمه محمد مرسی رئیس جمهوری مصر به اتهام جاسوسی به نفع اسرائیل به دلیل حضور وی و سایر متهمان دیگر در قفس شیشه ای وکلای مدافع تصمیم گرفتند به نشان اعتراض این جلسه را ترک کنند. البته منابع خبری به نقل از رئیس دادگاه اعلام کردند: قاضی دادگاه خطاب به وکلای مدافع پیش از تصمیم انها برای خروج اعتراض آمیزشان از صحن دادگاه گفت: ما حتی بدون حضور هیئت مدافع متهمان جلسه را ادامه خواهیم داد. گفتنی است پایگاه خبری الشروق مصر در خصوص علت پایان نمیه کاره جلسه محاکمه امروز دادگاه را تصمیم قاضی برای صدور رای دادگاه در باره پرونده اتهامی اعلام کرده است.