اخیرا شمار زیادی از شهروندان غربی به جمع تروریستهای حاضر در سوریه پیوسته اند که اخیرا تعداد این افراد در حال افزایش است.
به گزارش مسلم پرس به نقل ازتلویزیون فرانسه ؛ در بین شهروندان اروپایی، فرانسویها بیشترین نیروهای جهادی را برای حضور در سوریه تشکیل می دهند. نیکلا بونس یکی از شهروندان فرانسوی که خود را ابو عبدالرحمان می نامید گفت : والدین من بی دین هستند. خدا راشکر من هدایت شدم و سه سال پیش به دین اسلام درآمدم. او از جمله هفتصد جوان فرانسوی است که در حال حاضر در سوریه علیه دولت سوریه مبارزه می کند. این وضع بلندپایه ترین مسئولان فرانسوی را نگران کرده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه حتی در یکی از سخنرانی هایش به حضور آنان در سوریه اشاره کرده و گفته بود : ما باید به آنها هشدار بدهیم و با برخی از شبکه ها مبارزه کنیم. ابو عبدالرحمان افزود: الله مرا هدایت کرد و من در قرآن همه پاسخها را پیدا کردم. فقط افراد کور هستند که نمی خواهند حقیقت را بینند. این جوانان در مساجد این طور افراطی نمی شوند بلکه از طریق شبکه های اینترنتی به جهادفراخوانده می شوند. ابو عبدالرحمان که در کنار برادرش به سوریه رفته بود گفت : ما تصاویر ویدئویی زیادی درباره فعالیتهای مجاهدین در افغانستان مشاهده کردیم. به سخنرانیهای شیخ عبدالله عزام رحمه الله گوش می کردیم و الحمدالله او عشق به مجاهدین و عشق به جهاد را در قلب ما قرار داد. نیکلا بونس در سال دو هزار و سیزده به همراه برادرش در سوریه کشته شد. این پدیده در حال یافتن ابعاد گسترده ای است. مارک ترویدیچ قاضی ضد تروریستی فرانسوی می گوید: اولین افرادی که به آنجا رفتند هیچ رابطه ایی نداشتند. آنهایی که به گردانها پیوستند و با امرای سلفی ارتباط برقرار کردند، به اروپا بازگشتند تا دوستان خود را جلب کنند و آنان را به سمت این امرا و گردانها جذب کنند. بازگشت نسل اول باعث حضور پررنگ نسل دوم شد. اوضاع در حال بدتر شدن است.اگر با ریشه های این مسئله برخورد نکنیم و زنگ خطر به صدا در نیاید مشکل بزرگ تر نیز خواهد شد. پدر و مادرها می توانند با مراجع ذی صلاح تماس بگیرند تا به فرزندانشان بگویند اسلام از آنان نمی خواهد به آن طرف دنیا برای جنگ بروند. این پدیده فرا تر از مرزهای فرانسه رفته است. برآورد شده است شمار جوانان اروپایی جهادگر در سوریه به دو هزار نفر می رسد.