معاون سیاسی سازمان ملل متحد که برای ارزیابی فعالیت های این سازمان در حوزه ی شمال افغانستان به مزار شریف رفته است می گوید: شفافیت انتخابات افغانستان برای سازمان ملل متحد و جامعه ی جهانی بسیار مهم است. وی می افزاید: سازمان ملل متحد نقش حمایتی و مشاورتی در انتخابات افغانستان دارد و می کوشد که این نقش را به خوبی به پیش ببرد.
به گزارش مسلم پرس به نقل از طلوع، جفری فلتمن ، معاون سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است که انتخابات افغانستان یک روند افغانستانی است و مربوط به مردم افغانستان می شود. این مردم افغانستان هستند که تصمیم می گیرند با شرکت در انتخابات رییس جمهور آینده ی شان را برگزینند البته ما نقش تکنیکی و حمایتی داریم و می خواهیم مردم افغانستان را در این روند یاری رسانیم تا آنها بر طبق انتظارشان این روند را سپری کنند. در همین حال والی بلخ می گوید: اگر انتخابات در زمان معین آن برگزار نشود، ممکن است این کشور دوباره با بحران، ناامنی و بی ثباتی رو برو شود. والی بلخ برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در کشور از یک سو بر تامین امنیت مرکزهای رای دهی تاکید می ورزد و از سوی دیگر می گوید: باید ناظرین نامزدها در مرکزهای رای دهی حضور فعال و گسترده داشته باشند.