آمریکا عاشق افغانستان نیست و این همه حمایت نشان می دهد در پشت پرده افکار آمریکا چیزی جز خیانت به افغانستان گنجانده نشده و برای رسیدن به خواسته های خود در منطقه دم از حمایت می زند
آمریکا به منظور کمک به افغانستان جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی طرح جدیدی به ارزش ۳۰۰ میلیون دالر ارایه کرده است. همچنین، آمریکا براساس این طرح از اقتصاد افغانستان حمایت می کند تا با قانون گذاری اقتصادی مناسب، راه برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی باز شود. این در حالی است که اخیرا کنگره آمریکا کمک‌های توسعه ‌ای این کشور به افغانستان را تا ۵۰ درصد کاهش داده و انجام کمک‌های بیشتر به افغانستان را به امضای موافقتنامه امنیتی منوط کرده‌ است. بنابراین، آنچه که بسیار خنده آور است حمایت ۳۰۰ میلیون دالری آمریکا از افغانستان جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. زیرا کاملا واضح به نظر می رسد که آمریکا این همه حمایت را به چه دلیل روی دست گرفته است. در واقع، بخشی از اهداف این طرح افزایش توانایی تجاری و مالی افغانستان برای راه یافتن به سازمان تجارت جهانی در اواخر امسال خوانده شده است اما آنچه که تجربه نشان داده تا وقتی که آمریکا در افغانستان پا برجا باشد، افغانستان در تجارت جهانی نیز پیشرفتی نخواهد داشت. همچنین، بخش دیگر این طرح شامل ۱۲۰ میلیون دلار برای حمایت از کشاورزی در افغانستان در زمینه تولید غله، تقویت دامداری و افزایش امنیت غذایی است که کاملا از ظاهر امر پیداست تا زمانیکه دست دخالت آمریکا بر مملکت بیچاره افغانستان افراشته باشد، نه تنها در کشاورزی هیچگونه پیشرفتی نخواهیم داشت بلکه روز به روز کشت مواد مخدر افزایش می یابد و شاید منظور آمریکا هم از این حمایت تقویت مواد مخدر است نه پیشرفت در زمینه کشاورزی… این نکته فراموش نشود که آمریکا عاشق افغانستان نیست و این همه حمایت نشان می دهد در پشت پرده افکار آمریکا چیزی جز خیانت به افغانستان گنجانده نشده و برای رسیدن به خواسته های خود در منطقه دم از حمایت می زند. ناگفته نماند که این مطلب نیز وابستگی به پیمان امنیتی دارد زیرا یکی از منافع بزرگ آمریکا امضا پیمان امنیتی می باشد که در اواخر، امضا نشدن آن توسط کرزی او را بسیار خشمگین ساخته و خود را به هر دری می زند تا توجه مردم و کرزی را به خود جلب نماید اما از یاد نرود با امضا این پیمان و برآورده شدن آرزوی آمریکا دیگر برای مملکت افغانستان هیچ نخواهد ماند. سازمان تجارت جهانی درحال حاضر ۱۶۰ عضو دارد که پاکستان، هند و تاجیکستان از اعضای این سازمان در منطقه می باشند و عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی در شرایط کنونی به زیان اقتصاد کشور است زیرا افغانستان چیزی برای صادرات ندارد تا بتواند شامل تجارت جهانی شود و هم اکنون تنها چیزی که در افغانستان خریدار دارد انتحاری است که پاکستان مشتری بی نظیر در این زمینه است بنابراین به این زودی ها به فکر پیشرفت افغانستان حتی از طریق تجارت جهانی نباشید.منبع: شبکه اطلاع رسانی افغانستان