" ادوارد اسنودن" کارمند سابق سازمان امنیت ملی آمریکا اطلاعات محرمانه این سازمان را به روشی ساده دانلود کرده است . به نقل از روزنامه نیویورک تایمز ؛ این روزنامه در مقاله ای نوشته است، کارمند سابق سازمان امنیت ملی آمریکا و افشاگر اطلاعات سایبری، تمامی اطلاعات محرمانه را با کمک گیری از برنامه معمولی و همه گیر بدست آورده است.
در ادامه این خبر آمده است: وی با خرید یک برنامه ساده هکری و استفاده از آن وارد سیستم فایلهای محرمانه شده است.
وی تمام روز به دانلود اطلاعات پرداخته و این درحالی است که هیچ بخش امنیتی از نفوذ وی به سیستم باخبر نشده بود.