محمود الزهّار یکی از رهبران ارشد حماس از پیشنهادهای امیر قطر برای تغییراتی در طرح سازش موسوم به "صلح عربی" به شدت انتقاد کرد.
حمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر یک هفته پس از بازگشت از واشنگتن پیشنهاداتی برای تغییرات در طرح صلح عربی داد؛ حمد بن جاسم را در این سفر هیئتی از وزرای خارجه کشورهای عربی همراهی می کردند؛ حمد بن جاسم که کشورش ریاست کمیته پیگیری طرح صلح عربی به عهده دارد، گفت: دو طرف باید بر اساس مرزهای سال ۱۹۶۷ اراضی مورد اختلاف را مبادله کرده و به دنبال تشکیل دو دولت مستقل باشند. گروه های فلسطینی سخنان آل ثانی را مشروعیت بخشیدن به شهرک سازی صهیونیست ها و بی تفاوتی به تلاش های اسرائیل برای تعیین قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی قلمداد کردند. " محمود الزهار " عضو ارشد جنبش حماس در دیدار با دانشجویان دانشگاه اسلامی غزه، گفت: تصمیمات هیات وزرای عرب در واشنگتن امتیاز دادن های مفت به کسانی که استحقاق آن ندارند. الزهار خطاب به هیات وزرای خارجه کشورهای عربی گفت: اگر روش و رویکرد شما این است، دست از سر ما و قضیه فلسطین بردارید؛ زیرا ما نسبت به حل این قضیه سزاوارتریم و آماده ایم به خاطر آن جان فدا کنیم و مطمئنا پیروز خواهیم شد. وی افزود: ما از سرزمین خود کوتاه نخواهیم آمد و قسمتی از زمین هایمان را با قسمتی دیگر از آن مبادله نمی کنیم و به کسانی که نماینده فلسطین محسوب نمی شوند، اجازه نمی دهیم حق ما را واگذارکنند. عضو ارشد حماس گفت: اراضی اشغالی سال ۱۹۴۸ سرزمین ما است و هیچ قسمتی از این خاک را با سرزمین های ۱۹۶۷ مبادله نمی کنیم؛ همه خاک فلسطین متعلق به فلسطینیان است و ما ضمن رد راه حل های توام با عقب نشینی اعلام می کنیم که در این اراضی کسی جز صاحبانشان زندگی نخواهد کرد و این یک اصل ثابت و لایتغیر است. ناظران معتقدند اظهارات الزهار در تعیین مواضع حماس بسیار مهم است، زیرا او یک شخصیت بارز و موثر در جنبش حماس و فرمانده سیاسی گردان های عز الدین قسام به شمار می آید که هیچ اقدامی بدون موافقت وی صورت نمی گیرد. ناظران همچنین گروهی که الزهار به عنوان بارزترین چهره آن شناخته می شود را نیروی موثرحماس در برهه اخیر ارزیابی می کنند. الزهّار با حمایت برخی از اعضای حماس از مخالفان سوری به شدت مخالت کرده است.