روایت تازه مسلمان برزیلی:اسلام محرک شفای من بود، اسلام امیدواری مطلق را در من زنده کرد، و باعث شد تا دلیل همه سختی هایی را که متحمل شدم ، درک کنم، بعد از درک این حقیقت به صراحت می توانم بگویم شفا یافتم. « عائیشه» زن تازه مسلمان برزیلی که پیش از این «ناتالی» نام داشت و در فرانسه بزرگ شده است از قصه روی آوردن به اسلام روایت می کند، وی شش سال اول زندگی اش با مادرش زندگی می کرده و بعد از آن خانواده دیگری سرپرستی او را پذیرفتند و او را به فرانسه آوردند. داستان تحول دختر جوان اینگونه رقم خورد که می گوید ورود به اسلام خداحافظی با کابوس ها بود. وی ادامه می دهد: اسلام موتور شفای من بود، اسلام امیدواری مطلق را در من زنده کرد، و باعث شد تا دلیل همه سختی هایی را که متحمل شدم ، درک کنم، بعد از درک این حقیقت به صراحت می توانم بگویم شفا یافتم. اسلام موجب شد تا زنده بمانم، و این درست زمانی بود که در برهه ای از زندگی ام یک هفته ای خود را مشغول دیدن فیلم های آخرزمان کرده بودم و به شدت افسرده بودم در حالی که آن روزها را روزهای آخر عمرم می پنداشتم راهی نورانی و بی پایان به رویم گشاده شد. ازدواج من را با اسلام آشنا کرد، همسرم را در آوریل 2009 دیدم، شخصی که به حضورش در زندگی ام نیاز داشتم و در دین اسلام بسیار جدی و مصمم بود، اما بدون درک نمی خواستم مسلمان شوم ، شوهرم انگیزه نزدیکی به خدا را در من زنده کرد، جالب است بدانیم مادرم در همان روز ازدواجم مسلمان شد و گفت: چرا نباید به الله ایمان بیاورم در حالی که این همان خدایی است که همه عمر از او برای دخترم طلب آمرزش و سلامتی می کردم. مادرم بیمار بود و همه دکترها او را جواب کرده بودند با گرایش به اسلام او شفا پیدا کرد. دوهفته بعد از ازدواجم باردار شدم و به راز خلقت پی بردم و در آن کنجکاو شدم و همین امر من را به خدا نزدیک و نزدیک تر کرد. قلب من هنز هم شکننده است و آدم حساسی هستم اما با ورود به اسلام قلبم آهن ربایی شده که نیروی عجیبی را از پروردگار جذب می کند.