منابع آمریکایی از احتمال سفیر آمریکا در سوریه خبردادند.

منابع آگاه در آمریکا از احتمال استعفای رابرت فورد، سفیر آمریکا درسوریه، خبردادند. به گزارش راشاتودی، منابع رسمی هنوز توضیحی در این باره نداده اند و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز از توضیح در این باره به خبرنگاران امتناع کرده است. رابرت فورد که تسلط کامل به زبان عربی دارد، از عوامل تاثیر گذار در حوادث سوریه بوده است، نقش مهمی در اقناع معارضان سوری برای شرکت در کنفرانس ژنو دارد. برخی کارشناسان می گویند انتظار می رود که رابرت فورد بعد از سوریه به عنوان سفیر آمریکا در مصر به این کشور برود اما گفته می شود دولت مصر با حضور فورد در این کشور مخالف است. رابرت فورد پیش از سوریه در عراق و الجزایر به عنوان سفیر امریکا حضور داشته است و سوریه را نیز در اکتبر 2011 به دلیل تهدیدات امنیتی ترک کرد.