جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرده است که رژیم اسرائیل به دنبال به راه انداختن جنگی دیگر علیه نوار محاصره شده غزه است.
به گفته جنبش جهاد اسلامی، گردان‎های القدس شاخه نظامی این جنبش با برگزاری مانور نظامی، به آماده سازی اعضای خود برای مقابله با تهاجم احتمالی رژیم اسرائیل، اقدام کرده است. خضر حبیب یکی از مقامات ارشد جنبش جهاد اسلامی در همین خصوص گفت: «دشمن صهیونیست خود را برای انجام یک عملیات گسترده علیه غزه آماده می‎کند. ما انتظار داریم که در روزهای آتی شاهد متشنج شدن اوضاع باشیم ولی در عین حال بی‎کار نشسته‎ایم و شاخه نظامی ما برای جنگی دیگر آماده می‎شود و رویارویی با مبارزان ما برای صهیونیست‎ها آسان نخواهد بود.» رژیم اسرائیل در نوامبر سال گذشته، جنگی ۸ روزه را علیه نوار محاصره شده غزه به راه انداخت و در جریان آن جان ۱۷۷ فلسطینی از جمله زنان و کودکان را قربانی کرد. رژیم اسرائیل پیشتر در دسامبر ۲۰۰۸ تا ژانویه ۲۰۰۹ نیز جنگی دیگر را علیه نوار محاصره شده غزه به راه انداخته بود که در جریان این جنگ ۲۲ روزه نیز ۱۴۰۰ فلسطینی کشته و هزاران تن دیگر مجروح شدند. مصطفی فرسور یک دانشجوی فلسطینی در همین خصوص گفت، وی مطمئن است که رژیم اسرائیل طی روزها و هفته‎های آتی، جنگی دیگر را علیه غزه به راه خواهد انداخت. وی در همین خصوص تصریح کرد: «تقریبا با هرکسی که در غزه حرف بزنید به شما خواهد گفت که در خصوص به راه افتادن جنگی دیگر نگران است.» تحلیل‎گران بر این باورند که رژیم تل‎آویو از اینگونه تهدیدها به عنوان تاکتیکی به منظور جلوگیری از مقاومت فلسطینیان در قبال تهاجمات اسرائیل استفاده می‎کند. هانی البسوس یک تحلیل‎گر سیاسی نیز اعلام کرده است که نیروهای رژیم اسرائیل احتمالا رهبران حماس و جهاد اسلامی و همچنین ساختارهای زیربنایی فلسطین را در جریان تهاجم جدید خود، هدف قرار خواهند داد. وی در همین خصوص گفت: «این قسمتی از جنگ روانی اسرائیل علیه مردم و ارتش غزه است تا با ایجاد تهدید و ارعاب میان مردم، همواره آنان را تحت فشار قرار دهد.»