رقابت های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری افغانستان روز یک شنبه به صورت رسمی، آغاز شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ازنامزدان ریاست جمهوری خواسته است تا درهنگام تبلیغات انتخاباتی شان اصول ومعیارها را در نظر بگیرند.
درهمین حال، بسیاری از نامزدان ریاست جمهوری این کشور در نخستین ساعت یکشنبه، تبلیغات انتخاباتی شان را آغاز کردند. انتظار می رود که نامزدان رقابت های انتخاباتی تلویزیونی، مناظره‎ها، نصب پوسترهای شان را آغاز کنند. با آغاز رقابت های انتخاباتی در افغانستان در واقع صحفۀ تازه‎یی در انتخابات این کشور گشوده شده است. اکنون این نامزدان می‌کوشند که در پیکارهای انتخاباتی برنامه‌های شان را به عموم مردم اعلام کنند. عبدالله عبدالله، یکی نامزدهای انتخابات این کشور، گفته است: " کشور ما ضرورت به اصلاحات داره، ضرورت به همگرایی داره، اگر دشمنان افغانستان اگر دشمنان مردمان افغانستان می‌خواهند که افغان ها را از هم جدا کنند و توطئه‌های شوم و دسیسه‌های خود را به سر برسانند و افغانستان را ضعیف بسازند، ملت افغانستان آرزوی این را دارد که وحدت داشته باشد. "بیشتر نامزدان گفته اند که در کار مبارزه با فساد اداری خواهند کوشید.داوود سلطان، یکی دیگر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، گفته است: " موضوع، حاکمیت قانون است که منجر می‎شود به حکومت داری خوب و سالم و همچنین منجر می شه به تطبیق برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما موضوع امنیت ما و فقر زدایی که در رأس برنامه‌های ما قرار دارد و اشتغال که به خاطر فقر زدایی یک امر عمده است. " سردارنادر نعیم، نامزد دیگر گفته است: " فاصله‌یی که در بین حکومت و مردم است باید کم شود و یک فضای اعتبار و اعتماد دوباره به قلب مردم ما بیاید، این کارها به شعار گفته نمی‌شود باید عملی انجام شود و امروز ما می‌خواهیم در قاط مردم به افتخار کمپاین خود را آغاز می کنیم. "توجۀ جدی به گفتگوهای صلح نیز بخشی از وعده‌های نامزدان ریاست جمهوری هستند.نامزد دیگر، گُل آغا شیرزی گفته است: " عزیزان من برای صلح و بازسازی یک تاریخ برایتان می‌سازم، انشاالله. "رسیدگی به معضل اقتصاد نیز یکی از برنامه‎های مهم این نامزدان است. اشریف غنی احمدزی یکی دیگر از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفته است: " هدف اول ما ایجاد باور کوتاه مدت در مردم است ، اما هدف دوم مشارکت ایجاد یک ملت قوی که بدون حس خود کمی یک بخشش یا عدم اعتبار یک بخشش به بخش دیگه به صورت واحد به پیش برود." عبدالقیوم کرزی گفته است: " در خط مشی انتخاباتی ما رشد اقتصادی به عنوان یک رکن مهم شناخته شده است باید زندگی مردم ما بهتر شود زیرا مردم حق دارند که مانند سایر ملت‌های جهان در رفاه آرامی و سعادت زندگی کنند." دیده می‌شود نامزدان ریاست جمهوری برای آغاز پیکارهای انتخاباتی شان لحظه‌یی را هم از دست نداده اند واز نُخستین ساعت های بامداد یکشنبه برای رقابت به پیکارهای انتخاباتی پرداختند. امروز ( یک شنبه ) شهرکابل چهره دیگری به خودش گرفته و در همه جا درکوچه وپس کوچه های این شهرعکس‌های گوناگون نامزدان انتخابات این کشور، به چشم می خورد. دربسیاری از برگه‌های تبلیغاتی که درکنار جاده‌ها نصب شده‌اند شعارهای گوناگون به دیده می شود. دراین شعارها امنیت، حاکمیت قانون، مبارزه بافساد اداری واصلاحات ازاولیت کاری مشاهدده شده است. شعارها درهنگام پیکارهای انتخاباتی در واقع فشرده ای از برنامه‌های نامزدان ریاست جمهوری این کشور است و بسیاری از نامزدان با چنین شعارها می‌کوشند تا به شمار هواداران شان بی‌افزایند ومردم را به سوی خودشان بکشانند.