جلسه رسیدگی به اتهامات محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر به روز ۴ فوریه موکول شد.
منابع خبری گزارش دادند:جلسه رسیدگی به اتهامات "محمد مرسی" رئیس جمهور برکنار شده مصر به روز 4 فوریه(15بهمن) موکول شد. "مرسی" در جلسه پیشین محاکمه اش در پرونده جاسوسی برای طرف‌های خارجی و فرار از زندان وادی النطرون که به صورت علنی برگزار شد و از تلویزیون رسمی مصر نیز پخش شده بود "محمد سلیم العوا" را به عنوان وکیل خود معرفی کرده بود.