عضو ارشد جبهه نجات مصر(معارض) تاکید کرد که معارضان تعدیل های جدید در کابینه را نمی پذیرند و خواهان یک دولت بی طرف برای برگزاری انتخابات پارلمانی سالم هستند؛ به گفته وی، کابینه مصر اخوانی شده است.
احمد بهاء الدین شعبان در گفتگوی روز سه شنبه با شبکه خبری العالم گفت: تعدیل اخیر در کابینه دولت فعلی عاملی برای تندروی مواضع سیاسی دولت و در مرحله بعد جعل اراده مردم خواهد بود لذا معارضان خواستار اجرای یک انتخابات دموکراتیک و روی کار آمدن دولت ائتلاف ملی هستند که از مقبولیت همگان برخوردار باشد. یاد آور می شود که تعدیل کابینه مصر بنا به درخواست معارضان انجام شده است. شعبان مدعی شد تعدیل اخیر کابینه به نفع اعضای حزب حاکم آزادی و عدالت و گروه اخوان المسلمین بوده و هدف اصلی از این اقدام که قبل از انتخابات صورت گرفت، استحکام جایگاه اخوان در مسند قدرت و بخصوص در وزارتخانه هاست. وی همچنین اظهار داشت: این تعدیل در ادامه طرح اخوانی سازی دستگاههای دولتی و تمکین سیاسی از جماعت اخوان المسلمین صورت گرفته اما کمکی به کاهش شدت خفقان سیاسی نخواهد کرد بلکه یکی از عوامل تشدید بحران در آینده خواهد بود. عضو ارشد جبهه نجات مصر(معارض) تاکید کرد معارضان خواهان یک دولت بی طرف هستند که در راس آن یک شخصیت ملی و مقبول همگان قرار داشته باشد و نیز خواهان تغییر قانون انتخابات پارلمانی هستند تا از این طریق قوانینی برای برگزاری یک انتخابات سالم وضع شود. شعبان درباره مشارکت معارضان در انتخابات پارلمانی آینده به شرط کناره گیری هشام قندیل نخست وزیر مصر گفت: برای اجرای انتخابات پارلمانی باید یک دولت بی طرف به ریاست چهره ای ملی و مورد اجماع همه طرف ها وجود داشته باشد تا بتواند سیاست هایش را با کمک همه نیروهای سیاسی به اجرا بگذارد. وی ادعا کرد دولت قندیل با تعدیل های جدید، در صدد گسترش تفکر اخوانی است و به ملت مصردرهیچ زمینه ای خدمت نکرده و هیچ یک از وعده هایش را نیز به اجرا درنیاورده است اما در عوض بحران اقتصادی را تا لبه پرتگاه سقوط پیش برد درحالی که هدف از انقلاب در مصر اجرای عدالت اجتماعی و تامین آزادی بود. گفتنی است مصر روز دوشنبه اعلام کرد وزرای 9 وزارتخانه را تغییر خواهد داد که دو تن از وزرای جدید از اخوان المسلمین هستند. این وزارتخانه ها شامل وزارت دادگستری، وزارت دارایی، وزارت امور شورای نمایندگان، وزارت کشاورزی ،برنامه ریزی، همکاری های بین المللی، نفت، فرهنگ و سرمایه گذاری است که بنا به درخواست معارضان انجام شد.