بیش از ۲۰۰۰ نفر از مخاطبان بی بی سی خواستار لغو قرارداد ۸۰ میلیون پوندی این تلویزیون با شرکت G۴S که به زندان‌های رژیم صهیونیستی خدمات ارئه می‌کند، شدند.
به گزارشجبهه جهانی مستضعفین، بیش از ۲۰۰۰ نفر از بینندگان و شنوندگان بی بی سی طی تماس با این سازمان رسانه‌ای خواستار لغو قرارداد ۸۰ میلیون پوندی این تلویزیون با شرکت G۴S شدند. این شرکت به زندان‌های رژیم صهیونیستی خدمات امنیتی ارائه می‌دهد و ابزار شکنجه اسرای فلسطینی را فراهم می‌کند. این در حالی است که بسیاری از این زندانیان را کودکان فلسطینی تشکیل می‌دهند و از حداقل نیازها و شرایط انسانی محرومند. سارا کالبورن، مدیر کمپین همبستگی با فلسطین، در این باره گفت: G۴S در حالی به همکاری خود با زندان‌های اسرائیل ادامه می دهد که کاملا از شرایط غیر انسانی این زندانها آگاه است. بینندگان و شنوندگان بی بی سی از تونی هال، یکی از مدیران این شبکه خواسته‌اند پول‌هایی که از مردم دریافت می‌کنند را در این راه استفاده نکنند.