" جنبش جوانان اردن برای همبستگی با اسرا " طی تجمعی خواستار آزادی ۵ کودک فلسطینی در بند زندان های رژیم صهیونیستی شد.
به گزارشجبهه جهانی مستضعفین، " جنبش جوانان اردن برای همبستگی با اسرا " روز شنبه طی تجمعی در امان پایتخت کشور، خواستار آزادی پنج کودک فلسطینی(کودکان حارس) در بند زندان‌های رژیم صهیونیستی شد. شرکت کنندگان با به همراه داشتن پلاکاردهایی خواستار آزادی این پنج کودک و توقف شکنجه کودکان در زندان سگلمه رژیم صهیونیستی شدند. " مهدی سلمان " پدر " محمد مهدی " یکی از پنج کودک بازداشت شده طی سخنرانی در این تجمع، بی توجهی حکومت اردن و سفارت آن در تل آویو به این موضوع را محکوم کرد. گفتنی است کمپین کودکان حارس، کمپینی بین المللی است که در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران(به همت جبهه جهانی مستضعفین)، اردن، آرژانتین، انگلیس، کانادا، شیلی، فرانسه، ترکیه، جنوب آفریقا، مراکش و… جهت آزادی این پنج کودک فعالیت می کند.