محمد مرسی، رئیس جمهور مصر در واکنش به خواسته مخالفان سیاسی برای ترمیم کابینه، ۹ وزیر جدید منصوب کرده است.
این وزرای جدید شامل وزیر دادگستری، آثار باستانی، کشاورزی، اقتصاد، برنامه‌ریزی، امور پارلمانی، سرمایه‌گذاری، فرهنگ و وزیر نفت می‌شوند. بر اساس گزارش‌هایی که روز سه‌شنبه (۱۷ اردیبهشت، ۷ می) منتشر شد، برخی از وزرای جدید کابینه عضو حزب اخوان المسلمین هستند. هشام قندیل، نخست وزیر مصر روز دوشنبه اعلام کرده بود که در تغییراتی که در کابینه داده خواهد شد، ۱۱ وزیر جایگزین می‌شوند. جایگزینی کابینه فعلی با یک دولت «وحدت ملی» و نیز برکناری هشام قندیل، خواسته دیرینه مخالفان سیاسی در مصر بوده است. گروه‌های سیاسی مخالف دولت را متهم می‌کنند که تحت سلطه گروه اخوان المسلمین مصر قرار دارد. آن‌ها همچنین هشام قندیل را به سوءمدیریت برای سامان دادن به شرایط بد اقتصادی مصر متهم می‌کنند. این در حالی است که مصر از زمان به قدرت رسیدن محمد مرسی در ماه ژوئن سال گذشته همواره صحنه اعتراض‌های گوناگون ضد دولتی بوده است. مخالفان رئیس جمهور مصر را به اداره دولتی خودمختار و انحراف از آرمان انقلاب مصر متهم می‌کنند.