دولت افغانستان دستور آزادی ۳۷ زندانی زندان بگرام را که نظامیان آمریکایی آنان را خطرناک خوانده بودند، صادر کرد. نیروهای آمریکایی در خبری گفته اند که این ۳۷ زندانی که در زندان بگرام دوران حبس خود را بسر می کنند از جمله زندانیانی هستند که دولت افغانستان و آمریکا روی آزادی آنان هفته‌ ها کشکمش داشتند. ارتش آمریکا آزادی این افراد را محکوم و اعلام کرده است که 40 درصد از این 88 زندانی ای که در زندان بگرام زندانی هستند در حملات مستقیم به نیروهای آمریکایی و افغان دست داشته‌اند. زندان بگرام یکی از موضوعات اختلاف میان دولت آمریکا و افغانستان بوده است. دولت افغانستان پس از برعهده گرفتن  کنترل این پایگاه از تصمیم به آزادی تعدادی از زندانیان حاضر در آن خبر داده بود و همین مساله بر دامنه اختلافات کابل و واشنگتن افزود.