ائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه طی بیانه ای امروز یکشنبه 26 ژانویه 2014 خبر شهادت جوان مجاهد فاضل عباس را اعلام کرد . در این بیانیه آمده : جوان مجاهد فاضل عباس که نوزده سال داشت دو هفته پیش مورد هدف گلوله های جنگی مزدوران رژیم آل خلیفه که در کمین او در شهرک مرخ بودند قرار گرفت . این بیانیه می افزاید : طی این دو هفته ، این جوان زخمی از درمان مناسب محروم بود و لذا وضعیت جسمی او رو به وخامت گذاشته تا اینکه بامداد امروز یکشنبه 26 ژانویه 2014 م به ملکوت اعلی پیوست و به جایگاه انس و شوق پرواز کرد و شاهد دیگری بر جنایتهای رژیم آل خلیفه و اشغالگر سعودی شد .