رژیم صهیونیستی پس از حمله وحشیانه خود به دمشق از دولت سوریه انتظار یک واکنش فوری داشت زیرا گزارش های اطلاعاتی سرویس های جاسوسی اسرائیل نظام سوریه را چون صیدی که به دام افتاده و آخرین دست و پاها را برای بقای خود می زند، توصیف کرده بودند.
اما رئیس جمهور سوریه در پاسخ های علنی به دخالت عجولانه برخی طرف های بین المللی و منطقه ای که از شعله ورشدن یک جنگ ویرانگر نگران بودند، ثابت کرد سوریه هنوز یک دولت قدرتمند و قادر به دفاع از خود است. دلیل این امر هم عدم پاسخگویی عجولانه و بی تدبیر است؛ چرا که اقدامات کورکورانه از سوی کشوری که درگیر یک جنگ تمام عیار از نوع تروریسم دولتی است، به معنای خودکشی خواهد بود. کشورهایی هستند که منتظرند سوریه وارد درگیری با اسرائیل شود و در مرکز دایره کنش و واکنش با این رژیم غاصب قرار گیرد آن وقت است که با پرتاب اولین تیر، خود را وارد این جنگ می کنند تا در نابودی کامل زیرساخت های سوریه سهمی داشته باشند. کارشناسان نظامی بر این باور هستند که هر واکنش عجولانه از سوی سوریه بهانه کافی برای حمله به سوریه و مخصوصا مناطقی از آن که تحت سیطره تروریست هاست فراهم خواهد کرد. کارشناسان همچنین معتقدند نحوه برخورد بشار اسد با تجاوز اخیر صهیونیست ها نشانه تعادل مواضع، حکمت و عمق نگرش رئیس جمهوری است که با بزرگ ترین توطئه تروریستی تاریخ در میان سکوت کشورهای عربی دست و پنجه نرم می کند.