مولوی «مختار مفلح»، رهبر حزب نهضت اسلامی افغانستان درگفت‎وگو با یکی از خبرگزاری های ایرانی(فارس) درکابل با اشاره به امضای پیمان امنیتی کابل - واشنگتن و چالش‌های اقتصادی افغانستان اظهار داشت که حضور آمریکا در ۱۲ سال گذشته بر اقتصاد و زندگی مردم افغانستان تاثیر مثبت و مفیدی نداشته و درآینده نیز نخواهد داشت.

وی افزود که در هیچ جای دنیا ایجاد پایگاه نظامی آمریکا باعثبهبودی وضعیت اقتصادی آن کشورها نشده است، بنابراین حضور نظامیان آمریکایی موجب رشد کشاروزی، افزایش تولید، کار‎آفرینی و افزایش امید مردم افغانستان نمی‎شود، چنانچه که در چند سال گذشته این حضور نظامی، سبب رشد اقتصادی نشده است.

مفلح ادامه داد:درست است که آمریکا اقتصاد قوی دارد اما این اقتصاد برپایه تامین منافع آمریکایی‎ها ساخته شده و این کشور به همین سبب بدنبال کسب منافع در سایر کشورها است.

به گفته رهبر نهضت اسلامی افغانستان، مردم این کشور نبایستی انتظار داشته باشند که پیمان بستن با کشور دارنده اقتصاد رو به رشد مانند آمریکا، بر اقتصاد ورشکسته افغانستان نیز اثر مثبت دارد زیرا آمریکا هیچ‎گاه سفره سخاوت پهن نکرده تا کشورهایی مانند افغانستان از آن استفاده کند که اگر چنین می‌بود امروزه آمریکا چنین اقتصاد پویایی نداشت.

وی مقتقد است که حضور آمریکایی‎ها در افغانستان به سبب اهداف سیاسی این کشور است و آمریکا در این کشور سرمایه گذاری اقتصادی نمی‌کند زیرا آمریکایی‌ها سرمایه‎گذاری در کشورهای نفت‎خیز و دارای اقتصادی رو به جلو را مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس بخصوص عربستان سعودی را ترجیح می‌دهند.

مفلح تصریح کرد که آمریکا اگر بخواهد در آسیا سرمایه‎گذاری کند، افغانستان ورشکسته اقتصادی را انتخاب نمی‌کند که توانایی تعامل اقتصادی با آمریکا را ندارد، این در حالی است که تاکنون افغانستان نتوانسته برای جذب سرمایه‎گذاری آمریکایی‎ها حتی با کشور ترکمنستان به رقابت برخیزد بنابراین حضور آمریکایی‎ها نمی‎تواند چالش‎های اقتصادی افغانستان را رفع کند یا دستکم کاهش دهد.

این در حالی است که پیمان امنیتی با آمریکا فقط حضور نظامی آن کشور را در افغانستان تمدید خواهد کرد نه اثرگذاری اقتصاد آمریکا در افغانستان.

بیشتر مردم افغانستان به آمریکایی‎ها به چشم «متجاوز» می‌نگرند

رهبر حزب نهضت اسلامی افغانستان در مورد رسانه‌هایی که مطالبی را مبنی بر نگرانی مردم از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان منتشر می‌کنند؛ اظهار داشت که رسانه‎هایی که در افغانستان موافق میل آمریکایی‎ها و به نمایندگی از مردم سخن می‎گویند و تصویر نادرستی از تصور مردم نسبت به آمریکایی‎ها ارائه می‎دهند بایستی - به دور از هرگونه ابهام‎گویی - مشخص کنند که منظورشان از «مردم افغانستان» چه کسانی هستند؟ طوری که من می‎بینیم اکثریت مردم افغانستان به آمریکایی‎ها به چشم «متجاوز» می‌نگرند و می‎دانند که آمریکایی‎ها – بخاطر بدبینی شان نسبت به دنیای اسلام - در قبال افغانستانی که «سرزمین شهدا» است، نیت نیک و صداقت لازم را ندارند.

وی ادامه داد که متاسفانه برخی رسانه‎های افغانستان برنامه‎هایی را اجرا می‌کنند که به ترویج فرهنگ غرب در این کشور می‎انجامد؛ مانند «برنامه ستاره افغان»، «آواز افغانستان» و… که مقید نبودن به ارزش‎های اسلامی مانند «حجاب» را رواج و گسترش می‎دهد.

برنامه‎های غیر اخلاقی رسانه‎های افغانی همسو با آمریکا دست‎مایه تبلیغاتی برای طالبان

مولوی مفلح با انتقاد از برنامه‌های برخی رسانه‎ها، گفت که طالبان برای اقناع افکار مردم و متقاعد کردن آن‌ها برای اثبات برحق بودنشان به برنامه‎های غیر اخلاقی برخی رسانه‎های داخلی همسو با آمریکا استناد و اتکا می‎کنند و مردم را به جنگ با دولت افغانستان و نیروهای آمریکایی(جهاد به تعبیر طالبان) فرا می‎خوانند.

وی افزود که طالبان بارها با اشاره به نشر سریال‎ها و فیلم‎های ترویج‎دهنده «فرهنگ برهنگی» از برخی رسانه‎ها داخلی - که نشان از همدلی با فرهنگ غربی دارد - توانسته‌اند به تقویت نفوذ خود در بین مردم بپردازد و از آن‌ها در راستای نشان‎دادن حقانیت خویش به عنوان یک گروه دارنده داعیه دینی بهره برده‌اند.

دولت افغانستان بایستی با قلوب آسیب‎دیدگان حملات هوایی نظامیان آمریکایی پیمان بندد

آخرین جمله‎ای که مفلح با هیجان خاصی آن ‎را به زبان آورد، این بود کهدولت افغانستان بجای پیمان بستن با آمریکا، بایستی با قلوب داغدیده مردم «هلمند»، «بدخشان»، «سیاه گرد»، «قندهار»، «ننگرهار» و… که از حملات هوایی آمریکایی‎ها آسیب‎های جبران‎ناپذیر دیده‌اند، پیمان ببندد.

این در حالی است که برخی مقامات اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان در اظهاراتی به رسانه‎ها گفته بودند که سردرگمی و ناامیدی مردم نسبت به عدم ثبات سیاسی بویژه در امضای پیمان امنیتی با آمریکا سبب افزایش چالش‎های اقتصادی در افغانستان شده است.