وزیر خارجه سوریه ضمن ابراز تمایل به موفقیت آمیز بودن کنفرانس ژنو 2 به عنوان اولین گام برای گفت وگوی سوری-سوری در داخل این کشور گفت:اقدام سازمان ملل در دعوت ایران برای حضور در ژنو 2 و پس گرفتن دعوت نمایشی مضحک است. به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، ولید المعلم وزیر خارجه سوریه تاکید کرد: سوریه مایل است که کنفرانس ژنو 2 به عنوان اولین گام برای گفت‌وگوی سوری-سوری در خاک سوریه موفقیت آمیز باشد. وی افزود: آمریکا در تشکیل هیئتی قابل قبول از معارضان برای حضور در ژنو 2 شکست خورد. ولید المعلم گفت: سازمان ملل در دعوت نکردن از جناح های معارض ملی در داخل سوریه تحت فشارهای غرب قرار گرفت. وزیر خارجه سوریه گفت: اقدام سازمان ملل در دعوت از ایران و سپس پس گرفتن این دعوت در منطق سیاسی چیزی غیر از نمایشی مضحک خوانده نمی شود.