" بسام ابوعبدالله"وزیر اطلاع رسانی سوریه در گفتگوی تلفنی با بی بی سی ، دولت قطر را یکی از بزرگترین حامیان تروریسم بین المللی برشمرد. به نقل از شبکه تلویزیونی بی بی سی ؛ " بسام ابوعبدالله" وزیر اطلاع رسانی سوریه گفت: دولت قطر با اعزام اتباع سایرکشورها ، در حقیقت قاتلان را به سوریه صادر می کند. گزارش های اخیر در خصوص شکنجه شدن و مرگ هزاران نفر در زندان های سوریه نیز از دیگر جنایات و ادعاهای دروغین قطر است و فاقد اعتبار است.