نماینده دائم سوریه در سازمان ملل راهکار سیاسی را برملا کننده نقش مخرب کشورهایی مانند قطر و سعودی دانست. به نقل از روزنامه البعث، بشار الجعفری گفت: اوضاع در سوریه  در واقع آزمونی برای میزان صداقت سازمان ملل و شورای امنیت است. نماینده دائم سوریه در سازمان ملل بیان کرد: سوریه معادله ای است که همه معادلات سازمان ملل را بر هم زد و بر عرصه منطقه ای و بین المللی تاثیر گذاشت. وی افزود: سازمان بین المللی هنوز با پرونده سوریه تحت فشار برخی کشورهای صاحب نفوذ رفتار می کند هر چند که اواضع سوریه خطری برای منطقه و جهان است. الجعفری بیان کرد: راهکار سیاسی در برملا کردن نقش مشکوک و مخرب سعودی،قطر و ترکیه و دیگر کشورها ضد سوریه موثر است.پرونده سوریه امتحانی برای سازمان ملل و ایجاد توازنات جدید در عرصه بین المللی است که به ظهور قطب سیاسی جدید منجر شود. وی ضمن ابراز خوش بینی درباره آینده سوریه گفت: آنچه در سوریه می گذرد سبب سست شدن عزم ملت در ساختن آینده ای بهتر نخواهد شد.