براساس آخرین نتایج شمارش آرای همه پرسی قانون اساسی مصر، اکثریت قاطع شرکت کنندگان در همه پرسی به پیش نویس قانون اساسی این کشور رای مثبت دادند.
روزنامه الیوم السابع در گزارش لحظه به لحظه خود از شمارش آرا تا صبح امروز جمعه اعلام کرد که ۹۸ درصد شرکت کنندگان در همه پرسی به پیش نویس قانون اساسی مصر رای مثبت دادند. ۲ درصد از شرکت کنندگان در همه پرسی نیز به این پیش نویس رای منفی دادند. تاکنون از مجموع آرای شمارش شده ۱۹۲۲۳۳۴۵ رای، مثبت و ۳۹۱۳۵۸ رای، منفی بوده است. احزاب و جریان های مخالف بویژه گروه اخوان المسلمین از تقلب در این همه پرسی سخن گفته اند. گروه اخوان المسلمین شرکت در این انتخابات را تحریم کرده بود. همه پرسی پیش نویس قانون اساسی مصر روزهای سه ‌شنبه و چهارشنبه برگزار شد. همزمان با برگزاری این همه پرسی، درگیری ها بین مخالفان و موافقان دولت روی داد که در جریان آن شماری کشته یا زخمی شدند. وزارت کشور مصر تعداد واجدین شرایط رای دادن را ۵۲ میلیون و ۷۴۲ هزار و ۱۳۹ نفر اعلام کرد و گفت که از این تعداد ۲۱ میلیون و ۷۳۹ هزار و ۳۸۴ نفر در همه پرسی شرکت کردند.