روزنامه ایندیپندنت انگلیس اعلام کرد به گزارشی دست یافته است که به گفتگوهای محرمانه جورج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا و تونی بلر نخست وزیر سابق انگلیس درباره جنگ عراق مربوط است. این روزنامه انگلیسی اعلام کرده است مشروح این گفتگوهای محرمانه را منتشر خواهد کرد. این کار یک دهه پس از مشارکت جنجالی انگلیس در تهاجم آمریکا به عراق انجام می شود.