نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی گفت: نخست وزیران احمق این رژیم اگر زمینه صلح با فلسطین را فراهم کنند، همه از پیامدهای مثبت آن برخوردار خواهند شد.
" ایهود اولمرت " موضع اویگدور لیبرمان، وزیر خارجه این رژیم، را در تایید طرح انتقال شهروندان عرب ساکن منطقه مثلث، و " وادی عاره " به مناطق تحت حاکمیت تشکیلات خودگردان فلسطین به باد انتقاد گرفت. وی گفت: شهروندان عرب ساکن سرزمین های اشغالی، مستحق برخورداری از برابری کامل و تعامل مبتنی بر احساس مسوولیت هستند. اولمرت طی کنفرانسی در دانشگاه العبریه افزود: ما در شرایطی حساس و سرنوشت ساز به سر می بریم و در سایه آن می توانیم به صلحی دست یابیم که امنیت " اسراییل " و خصوصیات یهودی - صهیونیستی و دموکراسی آن را حفظ کند و به تشکیل دولت مستقل فلسطینی منجر شود. وی با اشاره به این که نخست وزیران " اسراییل "(همه نخست وزیران این رژیم) احمق هستند زیرا زمینه تحقق صلح با فلسطین را فراهم نمی کنند، گفت: با توجه به اهمیت و ضرورت برقراری صلح، سران اسراییل باید تصمیمات لازم را در این خصوص اتخاذ کنند.