حملات پی در پی رژیم صهیونیستی به سوریه در شرایطی رخ می دهد که بیشتر دولت های عربی با این رژیم هماهنگی دارند و به منظور جلب رضایت صهیونیستها از اصول ثابت فلسطین کوتاه می آیند.
" عبدالباری عطوان " در سرمقاله روزنامه فرا منطقه ای " القدس العربی " نوشت: اگر حملات موشکی " اسرائیل " به سوریه اقدامی زشت و فرصت طلبانه و اعلام جنگ و تجاوز آشکار و نقض حاکمیت این کشور نیست، پس چه توضیح دیگری می توان ارائه کرد؟ عطوان تأکید کرد: حملات پی در پی اسرائیل تایید می کند که سوریه هدف قرار دارد زیرا این کشور خطری برای رژیم اشغالگر به شمار می رود؛ این حملات پی در پی در شرایطی صورت می گیرد که بیشتر دولت های عربی در آغوش این رژیم افتاده و با آن هماهنگی می کنند؛ و به منظور جلب رضایت صهیونیستها از اصول ثابت فلسطین کوتاه می آیند. سردبیر القدس العربی خاطرنشان کرد: ما در آستانه جنگ منطقه ای ویرانگری قرار داریم و اگر این جنگ رخ دهد، اسرائیل و حامیان آن یا کشورهای عربی همدست با این رژیم مسئول کامل این جنگ هستند زیرا این رژیم آغازگر تجاوز است. عطوان اظهار داشت: چرا سوریه موشک به حزب الله ارسال نکند در حالی که رژیم اسرائیل تسلیحات زیادی از آمریکا دریافت می کند و چرا سوریه موشک نداشته باشد؛ این اسرائیل است که سرزمینهای سوریه را اشغال کرده و زرادخانه هسته ای و صدها هزار موشک در اختیار دارد. عبدالباری عطوان تأکید کرد: تعجب نمی کنیم و بعید نمی دانیم که این بار سوریه به این تجاوز پاسخ دهد. در ادامه این مقاله آمده است، دلیل اعتقاد به حتمی بودن پاسخ سوریه به تجاوزات رژیم صهیونیستی تکرار این تجاوزات است که احتمالا در روزهای آینده هم تکرار شود؛ و ممکن است در کنار آن حملات هوایی آمریکا به بهانه عبور از خط قرمز صورت گیرد. عطوان خاطرنشان کرد: اظهارات عمران الزعبی وزیر اطلاع رسانی سوریه بعد از نشست اضطراری هیأت وزیران این کشور درباره حمله اسرائیل مبنی بر برخورد با این تجاوز، کاملا جدی و روشن بود و مقامات سوریه قبلا، اینگونه تند و آشکارا سخن نگفته بودند.