بسیاری از شهروندان لبنانی با " فروش " ارتش لبنان به سه میلیارد دلار به عربستان مخالفند و یکی از کاربران درصفحه شخصی خود در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: پوتین و چکمه هر سرباز لبنانی بر میلیاردها دلار کشورهای عرب خلیج فارس و نفت آنها برتری دارد.
سایت خبری " الحدثنیوز " در سرمقاله امروز خود نوشت: مبنای توصیف لبنانی ها از تلاش برای " فروش " ارتش لبنان به عربستان آن است که رژیم ریاض برای اجرای نقشه های خود از طریق ضربه زدن نهاد نظامی لبنان تلاش می کند؛ نهادی که تضمین کننده باقی ماندن سلامت، آرامش و امنیت داخلی است. همگان می دانند که حمایت عربستان از ارتش لبنان به خاطر دوست داشتن نظامیان نیست و این گونه نیست که ریاض به یک باره از خواب غفلت بیدار شده و بر آن است که خواسته لبنانی ها را در مسلح کردن ارتش خود تحقق بخشد، آن هم با سه میلیارد دلاری که از حد و مرز خود فراتر رفته و هدف از آن " سعودی کردن " ارتش لبنان و تغییر دکترین رزمی آن است. طبیعا، عربستان هرگز بی دلیل و بدون کسب دستاوردی سیاسی یا امنیتی، از ارتش لبنان حمایت نخواهد کرد و می خواهد در مقابل اهدافی را به دست آورد؛ خصوصا که این سلاح ها با رضایت اسرائیل از فرانسه خریداری خواهد شد. اولین خواسته عربستان این است که در دکترین رزمی ارتش لبنان تغییری ایجاد کند. این دکترین برمبنای " ارتش و ملت و مقاومت " است و سنگ زیربنای حمایت از اقدامات مقاومت لبنان در مقابل دشمن صهیونیست و عاملی مؤثر در سطح داخلی برای آزادی سرزمین اشغالی لبنان بوده است. این دکترین نقطه قوت لبنان است و ریشه های بروز فتنه بین دوطرف نظامی در آن را قطع کرده و اجازه داده است که ارتش و مقاومت در یک مسیر و سرنوشت باشند. اما این دکترین رزمی که نیروهای ارتش را در مسیر جنگ و مبارزه علیه دشمن سوق داد، مورد پسند عربستان نیست و اکنون رژیم ریاض درصدد ویران کردن ارتش لبنان از طریق وارد کردن آن به جنگ با حزب الله است، با پرداخت سه میلیارد دلار که در صدر اولویت های آن، تغییر دادن این دکترین ارتش است. این شرط فرانسه نیز می باشد زیرا طبیعتا فرانسه هرگز به ارتش لبنان سلاحی نخواهد داد تا با ادامه همین دکترین رزمی به نبرد با اسرائیل برخیزد. " سعودی " کردن ارتش لبنان در وهله اول از دریچه دکترین نظامی آغاز و از طریق تغییر ساختارهای فرماندهی و نظامی راس هرم این نهاد نظامی و افسران دنبال می شود. عربستان با بازی سیاسی زیرکانه ای درمقابل حزب الله می خواهد به نوعی حزب الله را خلع سلاح کند، چرا که حزب الله همواره می گوید در صورت توانایی دولت لبنان در ایجاد ارتشی قوی و توانمند در محافظت از کشور، سلاح خود را تحویل خواهد داد. حمایت عربستان از ارتش لبنان و مجهز کردن آن به سلاح، چه بسا تار وپود سناریوی خلع سلاح حزب الله باشد و چه بسا درها را به روی دولت لبنان بگشاید تا با حمایت بین المللی از حزب الله بخواهد که سلاح خود را تحویل دهد، با این توهّم که ارتش توانا شده و می تواند از کشور دفاع کند و نیازی به مقاومت نیست؛ و ریشه های فتنه دوم در همین ججا نهفته است. بنابراین بهای بذل و بخشش میلیاردی سعودی ها، نابودی مقاومت است. بهای این بذل و بخشش همان فتنه ای است که عربستان برای اجرای نقشه های خود می خواهد شعله ور سازد و خیال رژیم صهیونیستی را - که برای اولین بار خرسندی خود را از " تقویت " ارتش لبنان اعلام کرده - برای همیشه راحت کند، حال آن که درگذشته صهیونیست ها بارها مخالفت خود را با این امر اعلام داشته و حتی تهدید کرده بودند که در صورت مسلح کردن(ارتش لبنان) به آن اعلام جنگ خواهند کرد. آیا کسی می تواند علل موافقت و آسایش اسرائیل از این حمایت تسلیحاتی از ارتش لبنان را بیان کند؟ به ویژه که اسرائیل از پیشنهاد ایران برای مسلح کردن ارتش لبنان در سال ۲۰۱۰ میلادی بسیار خشمگین شد. آیا کسی می تواند ارتباط بین این اعلام حمایت و ترورهای ضد امنیتی جاری در لبنان را توضیح دهد؟ آیا کسی می تواند علت این رویکرد سخاوتمندانه عربستان در قبال ارتش لبنان را تفسیر کند؟ آیا هدف پنهان عربستان،(علاوه بر نابودی مقاومت)، تضعیف ارتش لبنان از طریق رودررو کردن احتمالی آن با حزب الله نیست؟ پرسش های زیادی در این زمینه مطرح است که نیاز به پاسخ دارد.