نتایج یک نظرسنجی در ۶۸ کشور نشان داد مردم، آمریکا را بزرگ‌ترین تهدیدکننده صلح جهان در سال ۲۰۱۳ می‌دانند.
این نظرسنجی که شرکت‌کنندگانی از ۶۸ کشور در آن شرکت کرده‌اند نشان می‌دهد احساسات ضدآمریکایی نه تنها در کشورهای دشمن این کشور بلکه در میان کشورهایی مانند ترکیه و یونان که جزو متحدان واشنگتن در پیمان ناتو هستند نیز جریان دارد. موسسه مشهور نظرسنجی گالوپ و موسسه شبکه مستقل جهانی این نظرسنجی را به طور مشترک در پایان سال ۲۰۱۳ به انجام رسانده‌اند. از شرکت‌کنندگان پرسیده شده است: «فکر می‌کنید کدام کشور بیشترین تهدید علیه صلح در جهان به شمار می‌رود؟» آمریکا با ۲۴ درصد بیشترین پاسخ‌ها را به خود اختصاص داده است. پاکستان و چین، هر یک به ترتیب با ۸ و ۶ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. نکته دیگر این نظرسنجی این است که حتی شهروندان آمریکایی هم کشورشان را یک تهدید بالقوه تلقی کرده‌اند. ۱۳ درصد از شهروندان آمریکایی گفته‌اند آمریکا می‌تواند وضعیت فعلی جهان را به هم بزند. سوال دیگری که در این نظرسنجی از شرکت‌کنندگان پرسیده شد این بود: «در صورتی که مانعی برای زندگی در کشورهای جهان وجود نداشت، کدام کشور را برای زندگی انتخاب می‌کردید؟». با اینکه آمریکا بزرگترین تهدید کننده صلح جهان قلمداد شده بود، این کشور برای زندگی به جاهای دیگر ترجیح داده شده بود. ۹ درصد پاسخ‌دهندگان آمریکا را برای زندگی ترجیح داده بودند.