فرمانده ارتش در شمال افغانستان گفت: مراکز رأی گیری در ۹ ولایت شمال افغانستان آماده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی است.

همزمان با آغاز نخستین روز سال ۲۰۱۴ معین ارشد امنیتی و رییس کمیسیون مستقل انتخابات در جریان یک نشست، با حضور فرماندهان نظامی ۹ ولایت شمال و شمالشرق برنامه امنیتی انتخابات در این بخش از افغانستان را به بررسی کردند.