نوری مالکی نخست وزیر عراق تاکید کرد: دولت عراق هرگز با سیاستمدارانی که در استان الانبار بحران سازی کردند، مذاکره نخواهد کرد.
نوری مالکی در سخنان هفتگی خود اظهار داشت: مذاکره یا بحثو گفت وگو درباره بحران استان الانبار، با فرزندان واقعی این استان خواهد بود. وی تاکید کرد: دولت عراق بار دیگر با سیاستمدارانی که بحران سازی کردند یا از آب گل آلود برای بدست آوردن دستاوردهای سیاسی و انتخاباتی ماهی گرفتند، هرگز مذاکره نخواهد کرد. نخست وزیر عراق این سیاستمداران را " افراد سربار " خواند و از عشایر الانبار خواست تا بار دیگر مبارزه خود علیه القاعده را ثابت کنند؛ همانطور که درگذشته این کار را به رهبری عبدالستار ابوریشه انجام دادند. وی گفت: دولت عراق با آغوش باز پذیرای اهالی الانبار خواهد بود. استان الانبار از روز شنبه به دنبال بازداشت احمد العلوانی نماینده پارلمان عراق و کشته شدن برادرش در درگیری های الرمادی تا روز چهارشنبه شاهد اجرای قانون منع رفت و آمد بود. براساس برخی گزارشها، العلوانی از عربستان دستور می گرفت. نوری مالکی افزود: چادرهای میدان تحصن در الرمادی در حالی برچیده شد که به مرکز مدیریت تروریسم تبدیل شده بود و همه شهروندان به این باور قطعی رسیده بودند که آنجا به محل امنی برای برنامه ریزی اقدامات تروریستی و آماده سازی خودروهای بمب گذاری شده تبدیل شده بود. نخست وزیرعراق گفت: عملیات الانبار برای تعقیب گروه تروریستی " دولت اسلامی در عراق و شام "(داعش) طبق چارچوب و اهداف ترسیم شده، ادامه خواهد یافت. در پی توافق وزیر دفاع عراق با سران عشایر و شورای استانداری الانبار مبنی بر برچیده شدن چادرهای تحصن کنندگان القاعده، روز سه شنبه(۱۰ دی ماه) این چادرها برچیده شد. براساس گفته های نیروهای امنیتی، سران قبایل و اعترافات منتشر شده اعضای دستگیر شده القاعده، این چادرها به محلی برای جذب و ساماندهی نیروهای تروریستی القاعده تبدیل شده بود.