تصمیم یک دانشگاه‌ آمریکایی برای قطع رابطه با نهادهای دانشگاهی رژیم صهیونیستی، این رژیم را در خصوص انزوای هرچه بیشتر در دنیا نگران کرده است.
" میخائیل منکین " مدیر کل دانشکده پژوهشی " مولد " در این باره به کانال ۱۰ رژیم صهیونیستی گفت: " یک نهاد دانشگاهی آمریکا با عضویت ۵۰۰۰ هزار استاد خواستار قطع رابطه با اسرائیل شده است. یک سوم اعضای این نهاد به این تصمیم رأی مثبت دادند. " وی خاطرنشان کرد: " مسأله انزوای اسرائیل این روزها بر سرزبانها افتاده است. راستگراها در قبال این تحولات می گویند مشکلی نیست و همه امور بر وفق مراد است، اما حزبهای چپگرا وضعیت اسرائیل را در جامعه جهانی بحرانی توصیف می کنند. " وی با اذعان به شوکه شدن صهیونیستها از این اقدام دانشگاه آمریکایی، افزود: " هنگامی که آمریکاییها خواستار قطع رابطه با اسرائیل می شوند شرایط نگران کننده است؛ چرا که معمولا تا کنون نهادهای اروپایی خواستار قطع رابطه با اسرائیل می شدند. " منکین خاطرنشان کرد: " اینگونه اقدامات مانند بیماری مسری از نهادی به نهاد دیگر سرایت می کند. یک نهاد یا یک شرکت تصمیم می گیرد با اسرائیل قطع رابطه کند و به دنبال آن یک مؤسسه دیگر به تبعیت از آن چنین تصمیمی اتخاذ می کند. قطع رابطه با نهادهای اسرائیلی از سال ۲۰۰۹ تا کنون روند صعودی داشته است. "