دفتر ریاست جمهوری تونس به تازگی با انتشار لیستی از افراد معروف از جمله اهالی مطبوعات، تأکید کرد که این افراد با دیکتاتور سرنگون شده همکاری و برای بهبود چهره وی در میان مردم تلاش کرده اند.
روزنامه نگاران تونسی که دهها سال از محدودیت های نظارتی رنج می بردند از بزرگ ترین برندگان انقلاب تونس و سقوط بن علی در سال ۲۰۱۱ به شمار می آیند اما به تازگی کتابی که توسط دفتر ریاست جمهوری در فضای اینترنت منتشر شده، در محافل مطبوعاتی این کشور جنجال رسانه ای به پا کرده است. این کتاب با عنوان " کتاب سیاه " و در ۳۵۰ صفحه و شامل فهرست اسامی روزنامه نگاران تونسی و خارجی است که می گوید برای بهبود چهره بن علی در میان عموم کوشیده اند. " احمد الرحمونی " رییس دیده بان استقلال دستگاه قضایی در تونس، در این باره گفت: اگرچه ایده شفاف سازی بیشتر به طور کلی مورد قبول است اما وجود چنین لیست سیاهی بسیار ناامید کننده است و پیامدهای منفی به دنبال خواهد داشت. کتاب سیاه شامل اسامی روزنامه نگاران و اساتید دانشگاه، هنرمندان و فوتبالیست هایی است که احتمالا در بهبود چهره بن علی کوشیده و گاهی نیز در ازای آن پول درخواست کرده اند. گفته می شود که این کتاب نظریه های بن علی درباره تبلیغات و رسانه را فاش کرده است. موافقان نیز از انتشار کتاب به دلیل آن که پرده از فسادهای دوره قبل برمی دارد استقبال کرده اند اما خیلی ها معتقدند انگیزه های سیاسی پشت انتشار کتاب قرار دارد و بعضی از کسانی که نامشان در آن آمده تهدید به شکایت کرده اند. اما دفتر المنصف المرزوقی، رییس جمهور تونس، با نفی هرگونه انگیزه سیاسی از انتشار کتاب، اعلام کرد که این کتاب توسط کارمندان سیاسی و از آرشیو اسناد بن علی تهیه شده است. عدنان منصور مدیر دیوان ریاست جمهوری و سخنگوی رسمی رییس جمهور تونس نیز گفت: هدف از انتشار کتاب به هیچ وجه انتقام گیری نیست و دلیل آن هم عدم انتشار و توزیع کتاب به صورت گسترده است. وی تاکید کرد که محتویات این کتاب به طور اتفاقی به فضای مجازی درز کرده و خود او نیز از این خبر شوکه شده است. علی رغم استقبال بعضی ها از کتاب سیاه به عنوان گامی در راه مجازات طرفداران بن علی، این کتاب می تواند آغاز دور جدیدی از بحثو جدل ها در تونس باشد چرا که بسیاری معتقدند لیست های سیاه جدید در تونس جایی ندارد.