ستاد اجرایی مستقل انتخابات عراق، نتایج نهایی انتخابات شوراهای استانی عراق در سال ۲۰۱۳ را اعلام کرد.
" مقداد الشریفى " رئیس کمیساریای انتخابات عراق شنبه شب امشب درنشست خبری در بغداد گفت تعداد کرسی های بغداد به ۵۸ کرسی رسیده است و ائتلاف دولت قانون، ۲۰ کرسی را به دست آورده است، پس از آن ائتلاف " متحدون " ۷ کرسی، ائتلاف " المواطن "، ۶ کرسی، ائتلاف " الأحرار " ۵ کرسی و ائتلاف " العراقیه الوطنی الموحد " ۳ کرسی، ائتلاف " نخبگان مستقل ملی " ۳ کرسی، ائتلاف " العراقیه العربیه " ۳ کرسی و " دولة المواطنة " فقط ۲ کرسی را به دست آوردند. این درحالیست که هر یک از تشکل های " مشارکت ملی "، حزب " الدعوه - تشکل داخل "، " ائتلاف عدالت و دموکراسی "، " العراقیه الحره "، " عراق خیر و برکت "، کُردهای فیلی " و " ترکمن های بغداد "، هر کدام یک کرسی به دست آوردند. در استان نجف اشرف، ائتلاف نجف، رتبه اول را کسب کرد و ۹ کرسی را به دست آورد و ائتلاف " المواطن ثانیا " ۶ کرسی، ائتلاف " دولت قانون ۳ "، ۵ کرسی را از آن ِخود کرد؛ این درحالیست که ائتلاف " الأحرار " ۳ کرسی، جریان الدولة العادلة "(کشور باعدالت)، ۲ کرسی و هر یک از ائتلاف های " تغییر در استان نجف "، و تشکل " مشارکت ملی " و تشکل " نهضت و سازندگی " و حزب اسلامی " الدعوه - تشکل داخل "، یک کرسی را به دست آوردند. در استان مقدس کربلا نیز، ائتلاف دولت قانون رتبه اول را کسب کرد و ۷ کرسی از مجموع ۲۷ کرسی را به دست آورد، این درحالیست که ائتلاف " الأحرار "، ۴ کرسی و " اللواء " ۳ کرسی و ائتلاف " المواطن " نیز ۳ کرسی را از آنِ خود کردند، دراین حال، ائتلاف " أمل الرافدین " و جریان " الدولة العادلة ۳ کرسی و " جبهه اعتدال ملی " ۲ کرسی را به دست آوردند.