مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان با اشاره به توقف گفت وگوها با رژیم صهیونیستی که اواخر ژوییه ۲۰۱۳ زیر نظر آمریکا از سر گرفته شده بود؛ اذعان کرد که اکنون مذاکراتی غیر مستقیم برای رسیدن به " توافق صلح نهایی " در جریان است.
" صائب عریقات " در گفت وگو با روزنامه " القدس العربی " چاپ لندن اظهار داشت: " آنچه اکنون جریان دارد، گفت وگوهای فلسطینی آمریکایی و آمریکایی اسرائیلی به منظور دستیابی به توافق صلح نهایی است. " وی ادامه داد: تصمیم طرف فلسطینی، دستیابی به توافق صلح تا اواخر آوریل ۲۰۱۴ و مخالفت با تمدید دوره گفت وگو تحت هر شرایط است. عریقات خاطرنشان کرد: نمی توان " اسلو ۲ " را به هیچ عنوان پذیرفت زیرا دوره های انتقالی تمام شده است، لذا اکنون باید درباره وضعیت نهایی قدس، مرزها، شهرکها، آوارگان، آب، امنیت و آزادی اسرا در چارچوب زمانی ۹ ماهه توافق حاصل شود، و تمدید این مدت امکان پذیر نمی باشد.