معاون وزیر خارجه روسیه با غیر منطقی خواندن مخالفت آمریکا نسبت به حضور ایران در کنفرانس ژنو ۲ تصریح کرد: مطمئنا مشارکت تهران در اجرایی کردن توافقات ژنو درباره سوریه اهمیت دارد. گنادی گاتیلف، معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد مخالفت آمریکا نسبت به حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 غیر منطقی است.  گاتیلف افزود مطمئنا مشارکت ایران در اجرایی کردن توافقات ژنو درباره سوریه اهمیت دارد. گاتیلف افزود مسکو معتقد است مشارکت ایران در کنفرانس ژنو فضای سیاسی لازم برای اجرای توافقات صلح را فراهم می کند.  معاون وزیر خارجه روسیه اافزود به طرف های آمریکایی نسبت به موافقت کشورهای اروپایی، ترکیه و سازمان ملل برای حضور ایران در ژنو2 را یادآور شده است. روز گذشته اخضر ابراهیمی گفت آمریکا مخالف حضور ایران در نشست ژنو 2 است اما رایزنی ها در این باره ادامه دارد. قرار است در اویل سال میلادی آینده کنفرانسی در ژنو سوییس برای پایان دادن به بیش از دو سال درگیری در سوریه پیدا شود. جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است بدون پیش شرط حاضر به حضور در این نشست است.